PODĚKOVÁNÍ

Mgr. Vítu Machkovi, z jehož diplomové práce pochází část textů o Josefu Konstantinovi Miklíkovi, Ignáci Milíkovi a všeobecné informace o redemptoristech, Ing. Marii Traxlerové, za poskytnutí informací a fotografií z archivu Svaté Hory u Příbrami, Ing. Františku Rafajovi, za poskytnutí materiálů, textů a rad pro kapitolu Paradox tří Miklíků, Sabině Dorazínové, za poskytnutí dokumentů pro kapitolu Paradox tří Miklíků, Kateřině Jobekové, za pomoc při hledání dokumentů souvisejících s rodinou MUDr. Richarda Frankla, Haně Venderové, za poskytnutí informací a materiálů k osobě MUDr. Richarda Frankla a jeho ženy Viktorie, Mgr. Josefu Žikešovi, za poskytnutí dokumentů z Vojenského ústředního archivu, Mgr. Michaele Dostálové, za pomoc v hledání dokumentace Památníku Terezín, Jitce Hlahůlkové, za nalezení unikátního výtisku Vzpomínek z Terezína, Mgr. Jindřišce Rosenbaumové, za pomoc při hledání informací o Dr. Richardu Franklovi, Petru Kadlecovi, za pomoc při hledání informací o Dr. Richardu Franklovi a poskytnutí dobových fotografií, Evě Poštové, za pomoc při hledání informací o Dr. Richardu Franklovi, Manželům Lexovým, za pomoc a vyjímečnou ochotu při hledání informací o Josefu Miklíkovi, MUDr. Tereze Kopecké, za pomoc při vytváření textů projektu a poradenství, Mgr. Renatě Klvačové, za pomoc při hledání informací o Dr. Richardu Franklovi