Je mi velkou ctí  představit vám Josefa Miklíka, duchovního s neobvyklým a velmi pohnutým osudem. 

O jeho existenci a našem příbuzenském vztahu jsme se dozvěděla shodou štastných náhod.        A také díky jednomu omylu, kdy se i profesionální genealog zamotal v Paradoxu tří Miklíků.

Tento malý omyl měl za důsledek mé téměř dvouleté pátrání v archivech a s tím spojené hledání informací o mém praprastrýci. Když se mi pak podařilo jeho životopis ucelit, zanechal ve mně tento příběh hluboký dojem. 

Setkání s prací a životním příběhem Josefa Miklíka považuji za osudové. A nyní je mým přáním jeho osobnost rehabilitovat, nenechat jeho práci zapadlou v archivech, kam ji totalitní režim pohřbil. 

Příběh přátelství kněze redemptoristy a lékaře židovského původu nemá štastný konec. Přesto je ukázkou hluboké lidskosti, která nás i dnes může inspirovat.

JH