Tragický osud Richarda Frankla

Richard Frankl se narodil v Dobříši v roce 1893, v roce 1920 vystudoval medicínu na lékařské fakultě Německé univerzity v Praze a po praxi v pražské zemské nemocnici se stal státním obvodním lékařem v rodné Dobříši. Byl tam váženým občanem, politicky se angažoval, oženil se a narodila se mu dcera Jiřina.

Po německé okupaci a vyhlášení protektorátu patřil k těm nemnoha šťastným lékařům, kterým bylo povoleno pokračovat v lékařské praxi - ačkoli nesměli ošetřovat jiné než židovské pacienty.

V září roku 1942 byl deportován do Terezína, spolu se svými pacienty a s rodinou - manželkou Viktorií a dcerou Jiřinou. Společně nastoupili i v říjnu 1944 do transportu «na východ» - do Osvětimi. Doktor Frankl zahynul ještě téhož roku v Kauferingu, pomocném táboře, spadajícím pod KL Dachau.

Konverze ke křesťanství, kterou mu umožnil Dr. Josef Miklík, mu bohužel nijak nepomohla, protože podle norimberských zákonů byl nadále Žid.

Z jeho dobříšských souvěrců a pacientů se nacistické vraždící mašinérii ubránili jen dva: Zdenka Glücková-Luhanová a Leopold Porges.