PoděkováníMgr. Vítu Machkovi, z jehož diplomové práce pochází část textů o Josefu Konstantinovi Miklíkovi, Ignáci Milíkovi a všeobecné informace o redemptoristech 

Ing. Marii Traxlerové, za poskytnutí informací a fotografií z archivu Svaté Hory u Příbrami

 Ing. Františku Rafajovi, za poskytnutí  materiálů, textů a rad pro kapitolu Paradox tří Miklíků

Sabině Dorazínové, za poskytnutí dokumentů pro kapitolu Paradox tří Miklíků

Kateřině Jobekové, za pomoc při hledání dokumentů souvisejících s rodinou MUDr. Richarda Frankla

Haně Venderové, za poskytnutí informací a materiálů k osobě MUDr. Richarda Frankla a jeho ženy Viktorie

Mgr. Josefu Žikešovi, za poskytnutí dokumentů z Vojenského ústředního archivu

Mgr. Michaele Dostálové, za pomoc v hledání dokumentace Památníku Terezín

Jitce Hlahůlkové, za nalezení unikátního výtisku Vzpomínek z Terezína

 Mgr. Jindřišce Rosenbaumové, za pomoc při hledání informací o Dr. Richardu Franklovi


Josef Jelen

Na hrob  24 000

Země vám zpívá sladce o vzkříšení,

a hvězdami vám večer vyzvání.

Uzrála ke žni setba utrpení,

klas pokoje i k vám se naklání.


Nad vaším hrobem prosbu Otčenáše

modlí se zraky mlčky slzící.

Za domov náš a pro bezpečí naše

vy trpěli jste, věrní poutníci!


O chlebě trvrdých dnů, o vodě bolu

křížovou cestou vy jste za nás šli.

Jak v boji při sobě, tak nyní spolu

zvedněme prapor svého vítězství!


Památka vaše ve tmě nezahyne,

vy, světlem slávy věčně oděni!

Umírali jste za vlast v Terezíně

a ona s vámi slaví vzkříšení!